Aanbod

Deze thema's en nog vele andere kunnen in uw huis begeleid worden:

- Belevingsgerichte omgang met ouderen
- Animatieve grondhouding integreren in de zorg
- Begeleiden van zorgvrager en familie bij rouw en verlies
- Verwerken van rouw en verlies als zorgverlener
- Communicatie met de palliatieve zorgvrager en zijn familie
- Comfortzorg en symptoomcontrole bij palliatieve hulpverlening
- Basisinzicht in omgaan met persoon met dementie
- Samenwerken met familie in de zorg
- Verhalen gebruiken in de zorg
- Mijn ‘vanbinnen’: eigen zingeving in de zorg
- Sfeervol begeleiden van de maaltijden met aandacht voor kwaliteit
- Werken vanuit een fixatie-arm beleid en met een belevingsgerichte visie
- Kwaliteitsvol begeleiden van medicatiegebruik bij ouderen
- Wellness in de ouderenzorg
- Muziek in de zorg
- Methodisch denken en handelen als basis voor een kwaliteitsvolle en
systematische zorgverlening
- Hoe verwoord ik wat ik zie, hoor, voel objectief, gericht en met weinig
woorden?
- Interdisciplinair samenwerken
- Kwaliteitszorg integreren in de zorg voor woon- en leefklimaat.

Contacteer ons met uw concrete vraag

website door: