Uitvaartliturgie en rouwzorg : ALGEMEEN

In het bisdom Gent werd sinds 2006 een aantal keer de 'basiscursus rouwzorg' ingericht. Bedoeling van deze cursus is om vrijwilligers en vrijgestelden basisinzichten en -houdingen aan te reiken die noodzakelijk zijn om mensen in rouw en verdriet goed te begeleiden. Daarbij willen we nadrukkelijk het christelijk en kerkelijk perspectief op rouwbegeleiding aan de orde stellen, en een impuls geven aan de uitbouw van een geïntegreerde rouw- en uitvaartpastoraal in dekenaal verband.

In 2011 en 2012 werden daar twee nieuwe cursussen aan toegevoegd: een opleiding 'zorg voor de uitvaartliturgie' en de voortgezette vorming 'pastorale zorg voor wie rouwt'. Ze bouwen verder op inzichten vanuit de basiscursus en beogen een kerkelijk engagement in dekenaat of voorziening.

De cursus uitvaartliturgie wordt na de eerste editie voorlopig niet opnieuw ingericht.

Hieronder vind je enkele achtergrond- en beleidsteksten rond rouwzorg en uitvaartliturgie die de voorbije jaren als artikel verschenen zijn in Kerkplein, het blad van het bisdom Gent.

Op weg naar een integrale en
kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw. Kerkplein mei 2011.pdf

621510 bytes

download

Focus - Gods leven in de dood -
kerkplein maart 2008-p2-5.pdf

134371 bytes

download

Groothoek - Zorg voor uitvaart en
rouw - Marc Peersman in Kerkplein februari 2011-p6-8.pdf

1090881 bytes

download

Beleidstekst - Voor een integrale
en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw - Mgr. Van Looy in
Kerkplein.pdf

1525878 bytes

download

Focus - Zo zal ik u troosten – Kerkplein
november 2011.pdf

705
bytes

download

Uitvaartliturgie en rouwzorg

website door: