Werking

CCV realiseert zijn opdracht voornamelijk door het aanbieden van vormingsprogramma's, maar ook via begeleiding, animatie en advies. Daartoe ontwikkelen we een aanbod voor beroepskrachten, voor vrijwilligers en voor alle geïnteresseerden. We richten ons zowel op de voortgezette vorming van professioneel werkenden als op de algemene vorming van een breed geïnteresseerd publiek. De regio's bepalen zelf, afhankelijk van hun situatie en eigen invulling van de opdracht, tot wie ze zich richten en met welk specifiek aanbod.

We werken in onze programma's aan zelfvertrouwen, aan inzichten, attitudes en vaardigheden van de deelnemers. We streven naar een integratie van theorie en ervaring en naar een integratie van individuele reflectie en van leren aan elkaar. De vorming is intensief, interactief, ervaringsgericht en in aansluiting met de leef- en werksituatie van de betrokkenen.

CCV is een christelijke instelling.

We streven naar kwaliteitsvol werk.

CCV heeft een nationale structuur met een geregionaliseerde werking. Concreet betekent dit dat het aanbod georganiseerd wordt vanuit acht regionale secretariaten. Meer lezen...

BijlageGrootte
organogram CCV.GIF11.44 KB
website door: