Visie

Deze visietekst is bedoeld om de visie van CCV toe te lichten. De visie bevat verschillende elementen die in onderling verband staan. Om een en ander te verhelderen maken we gebruik van een symbool: de piramide

De verschillende vlakken van de piramide vormen de structuur om de betekenis van onze visie systematische uiteen te zetten. Daarmee willen we duidelijk aangeven dat elk facet dat verder wordt behandeld, deel uitmaakt van de gehele visie van onze organisatie. Alles is met alles verbonden. Tegelijk laat dit symbool zien hoe het geheel meer is dan de som van haar delen.

In wat volgt benoemen we onze kernopdracht en gaan daarna systematisch in op volgende vragen:

- WAT doet CCV en voor welke doelgroepen?
- WAARTOE moet dit alles leiden en hoe relevant is dat dan?
- HOE wordt een en ander opgezet, vanuit welke visie op leren?

Deze drie delen vormen de drie zijvlakken van de piramide. Er is echter nog het grondvlak, dit is onze vierde vraag:

- Van WAARUIT handelt CCV? Die wezenlijke vraag wordt gaandeweg en geleidelijk beantwoord. Het antwoord op die vraag houdt de voorgaande delen als het ware samen en ondersteunt ze, zoals een grondvlak dat behoort te doen. Het gaat immers om onze inspiratie die in een specifieke christelijke (grond)traditie staat, maar zich voortdurend dient aan te passen aan een steeds veranderende culturele en historische context.

Download de verdere visietekst....

BijlageGrootte
Visietekst.doc86 KB
website door: