Historiek

CCV werd in 1973 opgericht vanuit de vijf Vlaamse bisdommen en de missionerende instituten (missiecongregaties). Hoewel zij een eigen vormingstraditie met eigen accenten en diverse activiteiten hadden opgebouwd, werd toch gekozen om het vormingswerk samen te brengen in één nationale structuur.

De instelling kreeg als opdracht om, met respect voor de autonomie, de bestaande initiatieven te coördineren en verder uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen met het doel een eigen gestalte te geven aan christelijk geïnspireerd sociaal-cultureel vormingswerk.

Van meet af aan werd CCV geconfronteerd met enkele uitdagingen.
In de eigen kerkgemeenschap moest het vormingswerk een plaats verwerven, duidelijk te onderscheiden van de diverse pastorale activiteiten. Tegelijkertijd moest in één structuur een werking uitgebouwd worden, die ten volle rekening zou houden met de eigen accenten van de verschillende partners.

CCV werd in de jaren '70, tegen de achtergrond van de prille Vlaamse culturele autonomie, uitgedaagd om een plaats te verwerven in het landschap van de decreten voor sociaal-cultureel werk. De organisatie diende daarbij het bewijs te leveren dat vormingswerk vanuit een duidelijke geprofileerde filosofische invalshoek, meer bepaald de christelijke, ook volwaardig vormingswerk is.

Een belangrijke stap was de erkenning van CCV in 1978 binnen het decreet sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in instellingen.   Meer lezen

 

 

website door: