Voor wie

CCV biedt in het bisdom Gent biedt vorming aan, voor:

 

  • een breed publiek

Mensen die zoekend zijn, die onbevangen willen kennismaken met het christelijk geloof of al jarenlang kerkelijk gelovig of in al zijn aspecten.

 

  • vrijwiligers

De vele mensen dus die op een of andere manier de kerk dragen. Leden van parochieploegen, pastorale medewerkers, catechisten en de verantwoordelijken van catechistenploegen, Weg-begeleiders en begeleiders GBL-groepen, vrijwilligers in de Caritas-sector, rouwzorgers, enz.

 

  • alle kerkelijke beroepskrachten

Priesters, diakens, dekens, pastoraal werkers en parochie-assistenten. Voor religieuzen is er een apart aanbod.

Bij elk iniatief wordt normaal gezien duidelijk vermeld of het zich tot iedereen richt dan wel tot één bepaalde doelgroep. Mochten er toch vragen rijzen, dan helpen wij u graag verder. 

website door: