Disclaimer

* CCV besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. We streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Desondanks kan CCV niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. CCV behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

* CCV kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.

* Foto’s, illustraties en tekeningen mogen niet gekopieerd worden. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd.

* Teksten van de website mogen gebruikt worden mits bronvermelding.

website door: