Werking

Verbinding maken  is de leidraad van ons werken

Verbinding maken met de zorgvrager.  Elk contact is een kans tot communicatie. Goede zorg zit in de relatie. Daarom hebben we veel aandacht voor communicatie en omgangsvaardigheden in onze vormingen.

Verbinding maken tussen ervaring en leren.  Vanuit eigen ervaringen kaders aanreiken en duiden voor verder leren in de toekomst. Daarom oefenen we, daarom reflecteren we op onze eigen ervaring en proberen ze te kaderen en te herkaderen.

Verbinding maken tussen organisatie en zorgverleners.   Komen tot gedeelde ambitie en dromen om samen beter zorg te verlenen. Daarom werken we in trajecten met veel aandacht voor het proces van veranderen, om van onderuit en bovenuit met  hetzelfde gedeelde project aan de slag te gaan.

website door: