Bijbelleerhuis Ukkel - Het boek Deuteronomium

Bijbelleerhuis van de pastorale eenheid Ukkel.
Deze reeks gaat door in het Huis van de Zusters - Kalevoet, Horzelstraat 13 te Ukkel
op donderdag 16 februari, 16 maart, 27 april, 1 juni en 22 juni 2017 van 13.45 tot 15.45 uur.  

De Bijbel is het fundament van onze christelijke geloofsovertuiging. Het is goed dat wij altijd opnieuw teruggaan naar deze bron, om ons geloof te voeden en te verdiepen.
De verschillende boeken van de Bijbel werden vele eeuwen geleden geschreven, in een totaal andere tijd en in een taal waar we niet mee vertrouwd zijn. Dit kan de bron vertroebelen. Vandaar de vele vragen die bij het lezen van de Bijbel naar boven komen: Hoe moeten we dat verstaan en wat bedoelt de schrijver hiermee? Wat kan ik daar mee aanvangen? Heeft dit nog enige betekenis voor onze tijd?
Het is niet de bedoeling dat we specialisten worden. Wel moeten we over enkele leessleutels beschikken om de teksten op een goede manier te interpreteren. Pas dan halen we er voordeel uit voor ons geloof. Pas dan krijgen we smaak in het lezen van de Bijbel. Pas dan smaakt het naar meer.
Met het bijbelleerhuis kiezen we er voor om ons een jaar lang te verdiepen in een welbepaald bijbelboek. Maandelijks komen we samen en lezen we het boek Deuteronomium.

CCV Brussel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

 

 


facebook twitter
website door: