Bijbelleerhuis Cardijn te Laken

Bijbelleerhuis van de pastorale eenheid Cardijn.
De bijbel samenkomsten van deze reeks vinden plaats in het parochiecentrum, J. Sobieskilaan 74 te 1020 Laken op 6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni 2017 telkens van 19.30 tot 21.30 uur. 

De Bijbel is het fundament van onze christelijke geloofsovertu tot iging. Het is goed dat wij altijd opnieuw teruggaan naar deze bron, om ons geloof te voeden en te verdiepen.
De verschillende boeken van de Bijbel werden vele eeuwen gele uur.den geschreven, in een totaal andere tijd en in een taal waar we niet mee vertrouwd zijn. Dit kan de bron vertroebelen. Vandaar de vele vragen die bij het lezen van de Bijbel naar boven komen: Hoe moeten we dat verstaan en wat bedoelt de schrijver hiermee? Wat kan ik daar mee aanvangen? Heeft dit nog enige betekenis voor onze tijd?
Het is niet de bedoeling dat we specialisten worden. Wel moeten we over enkele leessleutels beschikken om de teksten op een goede manier te interpreteren. Pas dan halen we er voordeel uit voor ons geloof. Pas dan krijgen we smaak in het lezen van de Bijbel. Pas dan smaakt het naar meer.
Met het bijbelleerhuis kiezen we er voor om ons een jaar lang te verdiepen in één bijbelboek. In 2016-2017 zal dat het boek Deuteronomium zijn. 

CCV Brussel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)


facebook twitter
website door: