Bijbelleerhuis Anderlecht - Het boek Deuteronomium

Bijbelleerhuis van de Nederlandstalige pastoraal Anderlecht.
De samenkomsten vinden plaats in de OLV-van-Vreugde, Britse Soldaatlaan 29 te Anderlecht op donderdag 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni 2017 telkens van 19.30 tot 21.30 uur. 

De Bijbel is het fundament van onze christelijke geloofsovertuiging. Het is goed dat wij altijd opnieuw teruggaan naar deze bron, om ons geloof te voeden en te verdiepen.
De verschillende boeken van de Bijbel werden vele eeuwen geleden geschreven, in een totaal andere tijd en in een taal waar we niet mee vertrouwd zijn. Dit kan de bron vertroebelen. Vandaar de vele vragen die bij het lezen van de Bijbel naar boven komen: Hoe moeten we dat verstaan en wat bedoelt de schrijver hiermee? Wat kan ik daar mee aanvangen? Heeft dit nog enige betekenis voor onze tijd?
Het is niet de bedoeling dat we specialisten worden. Wel moeten we over enkele leessleutels beschikken om de teksten op een goede manier te interpreteren. Pas dan halen we er voordeel uit voor ons geloof. Pas dan krijgen we smaak in het lezen van de Bijbel. Pas dan smaakt het naar meer.
Met het bijbelleerhuis kiezen we er voor om ons een jaar lang te verdiepen in een welbepaald bijbelboek. Maandelijks komen we samen en lezen we uit het boek Deuteronomium.

CCV Brussel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)


facebook twitter
website door: