Werking

CCV in het bisdom Brugge

 • stimuleert d.m.v. een breed vormingsaanbod parochies, federaties en decanaten in hun groei als geloofsgemeenschap. Dit gebeurt onder meer door
  • ondersteuning en begeleiding van personen en beleidsgroepen ter plaatse;
  • opleiding en training via eenmalige studiemomenten en langlopende opleidingen;
  • animatie, o.m. via initiatieven in het kader van een jaarthema;
  • publicaties: tijdschrift Oriëntaties, uitgaven van werkgroepen, enz.
 • staat in voor de permanente vorming van de vrijgestelden en de kernvrijwilligers in de pastoraal.
 • verzorgt een open aanbod aan cursussen van geloofsverdieping voor het brede publiek.
 •  biedt vorming aan vrouwelijke religieuzen van het bisdom Brugge.

Structuur

CCV in het bisdom Brugge werkt nauw samen met het vicariaat voor de parochies. Het is lid van het Platform voor Permanente Vorming van het bisdom Brugge, een overlegstructuur van alle vicariaten samen.

Het CCV-secretariaat en de stafploeg van educatieve medewerkers vormen a.h.w. het knooppunt van de CCV-werking. Deze ploeg wordt versterkt door het docentenkorps van het Grootseminarie, door de leden van de Diocesane Commissie voor het Permanent Diaconaat, de leden van de Diocesane Adviescommissie van de Parochieassistenten en door vele externe docenten.

De verschillende geledingen van het CCV in het bisdom Brugge komen geregeld samen in een overleggroep onder leiding van de bevoegde vicaris en de CCV-coördinator.

Vormingswerk vrouwelijke religieuzen werkt in opdracht van het vicariaat voor de religieuzen en de diocesane raad. Een vormingsteam, samengesteld uit religieuzen van diverse congregaties en mensen van het vicariaat, bepaalt het jaarprogramma. Dit team krijgt van de diocesane raad een mandaat voor 3 jaar.

Werkgroepen

Via werkgroepen kan het CCV zijn vormingswerk ontwikkelen in voortdurend contact met de doelgroepen:

 • Werkgroep doopselcatechese
 • Werkgroep eerste communie – catechese
 • Werkgroep vormselcatechese
 • Werkgroep catechumenaat
 • Werkgroep volwassenencatechese
 • Werkgroep ziekenpastoraal
 • Werkgroep rouwpastoraal
 • Diocesane liturgische commissie
 • Stuurgroep van het Leerhuis voor geloof en pastoraal

Samenwerking

Voor concrete projecten werken we samen met

 • de andere diocesane pastorale diensten,
 • de diocesane centra voor pastoraal, evangelisatie, vorming
 • VormingPlus
website door: