Opdracht

CCV in het bisdom Brugge staat ten dienste van pastores, religieuzen, beleidsverantwoordelijken, catechisten en medewerkers die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap.

Aandacht gaat naar de deskundigheidsbevordering van personen en groepen

  • in kennis, vaardigheden en spiritualiteit;
  • op de gebieden van liturgie, verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Daarnaast bieden we mensen vormingskansen in functie van een concreet engagement in kerk en samenleving of op hun persoonlijke geloofsweg.

CCV draagt bij tot de visieontwikkeling inzake pastoraal, o.m. door beleidsvoorbereidend werk.

website door: