Het doopsel van kinderen: beleidsvisie en materialen

Concrete werkmodellen voorbereiding doopsel.pdf484525 bytes download
Gemeenschappelijke doopviering.pdf166638 bytes download
Het doopsel in een zondagse eucharistieviering.pdf189709 bytes download
schema.def.pdf8819 bytes download
Toelichting bij het boekje 'Ik word gedoopt'.pdf347610 bytes download
Homiletische suggesties bij het doopsel.pdf191290 bytes download
'Beleidsvisie (Vademecum voor de parochies).pdf134259 bytes download
Keuzeteksten voor de doopliturgie.pdf366850 bytes download
Handleiding bij het spel 'Weg van Jezus'.pdf195730 bytes download
Weg van Jezus-afbeeldingen.pdf232113 bytes download
website door: