Startavond voor de vasten - 30 januari 2018

IMG_2548.JPG

Op dinsdag 30 januari 2018 om 19u30 vindt de startavond van de vasten plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout. Op die avond nodigt het CCV leden van parochies, federaties en pastorale eenheden uit om inspiratie op te doen voor de komende vastentijd.
We laten ons hierbij inspireren door de bekende woorden van de evangelist Matteüs die ons in het midden van de Bergrede oproept om in de veertigdagentijd te bidden, te vasten en te delen (Matteüs 6,1-18). Zr Caritas Van Houdt en pr. Carlos Desoete zullen getuigen over hoe zij deze oproep in hun eigen leven beleven en gestalte geven en Broederlijk Delen zal de campagne 2018 t.v.v. haar project in Oeganda met als slogan "Help honger de wereld uit" voorstellen.
Voor de muzikale noot zorgt het koor Solied uit Brugge.
We beëindigen de avond met een gebedsmoment waarbij bisschop Lode Aerts de zegen zal uitspreken.
Broederlijk Delen, De wereldwinkel en De Talentade zijn aanwezig met materiaal dat bruikbaar is voor de veertigdagentijd.
Nadien nodigen we u graag uit voor een drankje en een aangepaste versnapering.
Van harte welkom !
CCV in Bisdom Brugge


facebook twitter
website door: