De vreugde van de Tessalonicenzen - woensdag 15 november 2017 om 19.30 uur

AFFICHE_vreugdevolgestemdweb.jpg

Een Bijbelse verkenning bij de grondtoon "Vreugdevol gestemd" van het pastorale werkjaar in het bisdom Brugge.
Wie gelooft, heeft reden om blijmoedig door het leven te gaan. Niet dat alles koek en ei is, verre van. Maar de vreugde die we kunnen vinden in het evangelie is van dien aard, dat ze ons telkens weer overkomt. Die vreugde is een bron van hoop en van kracht. Er is veel lijden in de wereld. De vreugde die we dankzij het evangelie ontvangen, is de grondtoon waarmee we midden in deze wereld kunnen staan om daarin kleine stapjes te zetten van solidariteit en liefde. Gelovigen zijn op de eerste plaats bezielde mensen. Al de rest volgt daaruit!

 

  • Het oudste ‘evangelie' is geen papieren evangelie, maar het evangelie zoals Paulus dat verkondigde lang voordat het eerste van de vier evangeliën het licht zag. De oudste brief van Paulus is gericht aan een groep Jezusvolgelingen in de Griekse stad Tessalonika. Deze brief ademt de vreugdevolle sfeer van het begin!
  • Samen met Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken, zullen we, op woensdag 15 november om 19.30 uur, deze brief doornemen en ons laten inspireren door dit ‘oudste evangelie' (1 Tes).
  • Deze avond sluit aan bij de vorming van maandag 23 oktober waarop Benoît Standaert ons meeneemt in de vreugdevolle wereld van de Psalmen. Meer informatie over deze eerste avond kan je hier vinden.
  • Plaats: Gregoriuszaal van de abdij Zevenkerken, zevenkerken 4, 8200 Brugge
  • Prijs: € 10 ter plaatse te betalen.
  • Inschrijven: Schrijf je nu in vóór woensdag 8 november via deze link
  • Organisatie: Bijbeldienst Bisdom Brugge en CCV in het bisdom Brugge

facebook twitter
website door: