Home

 » Theologische Academie 2017-2018

DSC_0017web.jpg

De Theologische Academie biedt een vierjarige lessencyclus aan met de bedoeling het geloof beter te leren kennen.
Er zijn lessen over Bijbel, moraaltheologie, sacramentenleer, liturgie, dogmatiek, spiritualiteit, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, kerkleer en wereldgodsdiensten. Er zijn ook enkele lesbeurten pastoraaltheologie.
In het academiejaar 2017-2018 staan de vakken moraaltheologie, kerkleer, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie op het programma.

facebook twitter

 » School voor geloofsverdieping 2017-2018

St Baafshuis @Daina-38webccv.jpg

Tijdens 19 bijeenkomsten wordt in 1 jaar op een toegankelijke manier het Bijbels geloof verhelderd.
Voor wie?
- Voor zinzoekers die de Bijbels-christelijke traditie willen leren kennen.
- Voor christenen die na jaren hun geloof willen herbronnen.

Waar en wanneer?
- De bijeenkomsten van de School vinden op donderdagavond plaats,
tweewekelijks telkens van 19.30 uur tot 22 uur
in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout.

facebook twitter

 » "Sterker dan de dood: Jezus als grond van geloof" - lezing bisschop Lode Aerts - 4 juli 2017

20170125startveertigdagentijd (2).jpg

Het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus vormt de hoeksteen van het christelijke geloof en de grondslag van onze hoop als christen. Maar tegelijk stelt de verrijzenis ons verstand op de proef. Het is een ongelofelijke boodschap en niet zelden ook een struikelsteen.

Op dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur neemt bisschop Lode Aerts ons in een boeiende avondlezing mee naar die kern van het christelijke geloof. Hij richt onze ogen op Jezus. Want in Hem zien we dat God sterker is dan de dood.

facebook twitter

 » Geloven in God: ankerpunten en struikelstenen. Studie- en bezinningssessie van 3 tot 5 juli 2017

Angelsatmamre-trinity-rublev-1410web.jpg

Geloven in de God van Jezus Christus is anno 2017 niet vanzelfsprekend. Het Godsgeloof wordt in onze samenleving vaak stevig bevraagd en de gelovige moet zich verantwoorden voor zijn overtuiging. Maar er zijn ook heel wat ankerpunten die het geloof voeden en ondersteunen. Tijdens een meerdaagse studie- en bezinningssessie aan het einde van het werkjaar en voor het begin van de zomervakantie bestuderen we het geloof in God, haar ankerpunten en struikelstenen vanuit verschillende invalshoeken. De liturgie van de Kerk vormt het bezinnende kader.

facebook twitter

 » Gezinsvakantie in Merville (Frankrijk) - van donderdag 13 tot zondag 16 juli 2017

Gezinsvakantie Merville.png

Gezinsvakantie 2017 in Merville (Frankrijk - bij Rijsel) met bisschop Lode Aerts: Jonge gezinnen ontmoeten elkaar!
Met het gezin tijd maken voor ontspanning én herbronning gedurende vier dagen. Voor de volwassenen is er elke dag een inleiding, verzorgd door bisschop Lode Aerts. Voor kinderen tot 12 jaar is er kinderanimatie voorzien. Jonge gezinnen ontmoeten elkaar! 

facebook twitter

 » De 1ste dag

logo de 1ste dag.png

Wil je je geloof verdiepen? Houd je van zingen, bidden en vieren? Op zoek naar ontmoeting? Elke 1ste zondag van de maand ben je van harte welkom op de 1ste dag: catechese op maat voor elke leeftijd, eucharistie voorgegaan door de bisschop, gezellig napraten bij een glaasje achteraf.

facebook twitter

 » "Vreugdevol gestemd" Oriëntatiefeest - dinsdag 5 september 2017

IMG_7959 webccvklein.jpg

Naar goede gewoonte nodigen we iedereen van de parochie uit om het werkjaar feestelijk in te zetten op het Oriëntatiefeest. Dit werkjaar werken we rond "Vreugdevol gestemd", de grondtoon die we laten terugkeren in ons vormingsaanbod. We nodigen u uit om mee te luisteren naar enkele getuigenissen. Elke getuigenis verwoordt hoe het geloof je vreugde brengt, elke dag opnieuw. Maar ook die momenten waar geloof je uitdaagt, je perplex doet staan...

facebook twitter
Inhoud syndiceren
website door: