Home

 » Bijbelreeks - Geloven in verrijzenis; verrijzenisgeloof! - dinsdag 9, 16 en 23 mei 2017

Resurrection_(24).jpg

Lees je wel eens de verrijzenisverhalen in de evangelies? En...begrijp je wat je leest? Kunnen wij analytisch denkende westerlingen deze teksten wel begrijpen? Enige studie en uitleg is hier zeker welkom!
We gaan dieper in op de Bijbelse achtergrond van het verrijzenisgeloof. We zoeken naar de betekenis van de verrijzenisverhalen en bevragen de verschillende interpretaties van de evangelisten. Kennis van de Joodse achtergrond van deze teksten is hierbij belangrijk.

facebook twitter

 » Impulsavond 2017 - Kerk van morgen, kerk waarvan we dromen

IMG_7961.JPG

Op woensdag 7 juni 2017 om 19u30 in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout (NIET op 8 juni zoals eerder aangekondigd)

facebook twitter

 » Geloven in God: ankerpunten en struikelstenen. Studie- en bezinningssessie van 3 tot 5 juli 2017

Angelsatmamre-trinity-rublev-1410web.jpg

Geloven in de God van Jezus Christus is anno 2017 niet vanzelfsprekend. Het Godsgeloof wordt in onze samenleving vaak stevig bevraagd en de gelovige moet zich verantwoorden voor zijn overtuiging. Maar er zijn ook heel wat ankerpunten die het geloof voeden en ondersteunen. Tijdens een meerdaagse studie- en bezinningssessie aan het einde van het werkjaar en voor het begin van de zomervakantie bestuderen we het geloof in God, haar ankerpunten en struikelstenen vanuit verschillende invalshoeken. De liturgie van de Kerk vormt het bezinnende kader.

facebook twitter

 » Gezinsvakantie in Merville (Frankrijk) - van donderdag 13 tot zondag 16 juli 2017

Gezinsvakantie Merville.png

Gezinsvakantie 2017 in Merville (Frankrijk - bij Rijsel) met bisschop Lode Aerts: Jonge gezinnen ontmoeten elkaar!
Met het gezin tijd maken voor ontspanning én herbronning gedurende vier dagen. Voor de volwassenen is er elke dag een inleiding, verzorgd door bisschop Lode Aerts. Voor kinderen tot 12 jaar is er kinderanimatie voorzien. Jonge gezinnen ontmoeten elkaar! 

facebook twitter

 » "Vreugdevol gestemd" Oriëntatiefeest - dinsdag 5 september 2017

IMG_7959 webccvklein.jpg

Naar goede gewoonte nodigen we iedereen van de parochie uit om het werkjaar feestelijk in te zetten op het Oriëntatiefeest. Dit werkjaar werken we rond "Vreugdevol gestemd", de grondtoon die we laten terugkeren in ons vormingsaanbod. We nodigen u uit om mee te luisteren naar enkele getuigenissen, o.a. van een catechumeen en radio presentatrice Heidi Lenaerts. Elke getuigenis verwoordt hoe het geloof je vreugde brengt, elke dag opnieuw. Maar ook die momenten waar geloof je uitdaagt, je perplex doet staan...

facebook twitter

 » Theologische Academie 2017-2018

DSC_0017web.jpg

De Theologische Academie biedt een vierjarige lessencyclus aan met de bedoeling het geloof beter te leren kennen.
Er zijn lessen over Bijbel, moraaltheologie, sacramentenleer, liturgie, dogmatiek, spiritualiteit, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, kerkleer en wereldgodsdiensten. Er zijn ook enkele lesbeurten pastoraaltheologie.
In het academiejaar 2017-2018 staan de vakken moraaltheologie, kerkleer, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie op het programma.

facebook twitter

 » School voor geloofsverdieping

St Baafshuis @Daina-38webccv.jpg

Tijdens 19 bijeenkomsten wordt in 1 jaar op een toegankelijke manier het Bijbels geloof verhelderd.
Voor wie?
- Voor zinzoekers die de Bijbels-christelijke traditie willen leren kennen.
- Voor christenen die na jaren hun geloof willen herbronnen.

Waar en wanneer?
- De bijeenkomsten van de School vinden op donderdagavond plaats,
tweewekelijks telkens van 19.30 uur tot 22 uur
in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout.

facebook twitter

 » De 1ste dag

postkaart defintief de 1ste dag web.jpg

De1ste dag, ontmoeting met (jonge) gezinnen in al zijn diversiteit: samen vieren, een wandeling, inbreng van een thema.
Op de eerste zondag van de maand zijn vooral jonge gezinnen die in het gezin of als koppel het geloof met elkaar delen uitgenodigd aar dit initiatief! Andere geïnteresseerden zijn ook welkom!


We komen samen voor de 1ste dag op zondag 2 april, 7 mei en 4 juni 2017.

facebook twitter

 » Bezinningsdagen in de abdij van Orval - 18 tot 21 september 2017

Abdij van Orval.jpg

"MAAR GIJ, WIE ZEGT GIJ
DAT IK BEN? (Mc.8,29)


BEZINNINGSDAGEN
in de ABDIJ van ORVAL
18 - 21 september 2017

Via deze link kunt u de folder van de bezinningsdagen downloaden.

facebook twitter
Inhoud syndiceren
website door: