Op maat

Vorming op aanvraag biedt een unieke kans om ondersteuning veel meer op de plaatselijke evolutie af te stemmen. Heb je een groepje van minstens tien deelnemers, een goede locatie en een vraag naar vorming, neem dan zeker tijdig met ons contact. Dan bespreken we alle voorwaarden.

Aanraders voor dit jaar

   

Welkom in de mis voor vormelingen

Sprankelende inleiding in de mis. Gericht op vormelingen maar ook interessant voor catechisten, ouders en zoekers.
Begeleiding: Bart Paepen

Voor informatie: Ann Joris, ann.joris1@skynet.be

 

Proeven van Marcus

Een literair en culinair moment
Het Marcus-evangelie is het kortste van de vier. Het leent zich om er verhalenderwijs mee om te gaan. CCV werkte een project uit waarin fragmenten uit dit evangelie afgewisseld worden met bijbelse culinaire gerechten. Een avondvullend programma voor wie in de parochie, de vereniging een 'ontmoetingsmoment met zin' wil organiseren. Voor deelnemers zorgt de aanvrager (minimum 25 en maximum 50 personen). Ook een geschikte zaal met uitgeruste keuken is een noodzaak. De aanbieders verzorgen de inhoud van de avond. Voor het culinaire worden samen afspraken gemaakt. Neem voor verdere vragen contact op CCV Antwerpen.


Voordat het te laat is ... Workshop conflicthantering in (parochieel) vrijwilligerswerk

Wilt u meer weten over conflicten en hoe ze te hanteren? Dan is deze vorming iets voor u. Wat is een conflict? Waarom escaleren conflicten? Hoe ontwikkelen we een positieve kijk op conflicten? Welke mogelijkheden zijn er om te bemiddelen bij een conflict? Met deze vragen gaan we aan de slag in drie bijeenkomsten van twee uur. Concrete voorbeelden illustreren de theorie en bieden materiaal om wat we geleerd hebben te oefenen.
Begeleiding: Myriam Smits

 

Conflicthantering

Voor parochies of federaties bestaat de mogelijkheid een vorming op maat aan te vragen rond hoe om te gaan met conflicten op de parochiële werkvloer. Op maat betekent dat het programma in gesprek met de toekomstige deelnemers wordt samengesteld. Afhankelijk van hun vragen en wensen zal het programma bestaan uit één of meer dagdelen.
Begeleiding: Myriam Smits

 

Geweldloze dialoog oefenen

Afgelopen werkjaar werd een plan van aanpak voor conflicten in de pastorale context voorgesteld. Als er een conflict is, weten we nu waar we terecht kunnen. Maar is het mogelijk conflicten te vermijden? Pax Christi doet in samenwerking met CCV een aanbod om de geweldloze dialoog te oefenen. Op een concreet conflict dat door de deelnemers zelf wordt aangebracht, wordt het ‘rad om anders te kijken' gelegd. Samen zoeken we een andere weg, vertrekkend bij onszelf.
Best worden twee bijeenkomsten van elk anderhalf uur gepland, maar het kan ook in één bijeenkomst van twee uur. We kiezen voor een kleine groep van 4 tot 8 deelnemers om voldoende samen te kunnen oefenen.
Bij voorkeur: 2 bijeenkomsten van 1,5 uur in kleine groep van 4 tot 8 deelnemers
CCV i.s.m. Pax Christi

 

Basisvorming voorgaan in de uitvaartliturgie

Sinds 1 januari 2011 zijn in ons bisdom de nieuwe beleidslijnen van kracht i.v.m. de kerkelijke uitvaartdiensten. De standaardvorm is die van een woord- en gebedsdienst. Ook leken, aangegeven door de plaatselijke pastorale verantwoordelijke komen hiervoor in aanmerking. Na het volgen van een vorming worden zij daartoe gemandateerd door de bisschop. Vele leken hebben zich al gevormd en een mandaat ontvangen.
In sommige federaties kan er toch een nood bestaan aan nieuwe of extra leken-uitvaartvoorgangers.
Kandidaten die zich tot deze belangrijke diensttaak in hun geloofsgemeenschap geroepen voelen,
kunnen daarover hun pastorale verantwoordelijke aanspreken. Indien deze akkoord is, melden zij zich bij Annemie Bruyland van de vormingsdienst CCV in het bisdom Antwerpen, vόόr 21 augustus. Indien zich minimum 12 mensen aanmelden, richten wij het komende werkjaar de basisvorming opnieuw in.

 

Verder nog:

- Infoavond rond rouw
- Geloofsopvoeding: gespreksavond voor ouders
- Opvoeding en belofte: gespreksavond voor ouders
- Overleg rond Huwelijksvoorbereiding
- Rouw: organisatie van rouwbezoekers in de parochie,
- Infomoment rond de Pastorale omgang met nieuw-samengestelde gezinnen
- Informatie en overleg rond de Bisschoppensynode 2014 over de Pastorale Uitdagingen voor het Gezin in het kader van de evangelisatie
- Aandacht voor gezinnen in de pastoraal: gespreksavond voor vb. federatie

 

 

website door: