Op maat

Vorming op aanvraag biedt een unieke kans om ondersteuning veel meer op de plaatselijke evolutie af te stemmen. Heb je een groepje van minstens tien deelnemers, een goede locatie en een vraag naar vorming, neem dan zeker tijdig met ons contact. Dan bespreken we alle voorwaarden.

Aanrader voor dit jaar

 

Opnieuw beginnen

De veertigdagentijd nodigt elke gedoopte uit zich voor te bereiden op de hernieuwing van de doopgeloften tijdens de paaswake. Een uitgelezen manier om dit te doen, is 'Opnieuw beginnen'. Deelnemers komen zes maal samen om de God van Jezus Christus beter te leren kennen. In de tussentijd verwerkt ieder de inhoud van de bijeenkomst aan de hand van een werkboekje met korte meditaties en gebeden voor elke dag.

 

Welkom in de mis

Deze vorming op aanvraag vindt plaats in een kerkgebouw op een zaterdagnamiddag en duurt telkens twee uur. Aansluitend wordt een broodmaaltijd voorzien voor wie wil, en daarna wordt er samen met de plaatselijke parochiegemeenschap eucharistie gevierd.
Via interessante info, korte ervaringen en veel samenzang wordt een hernieuwde kennismaking met de eucharistie een openbaring. In drie bijeenkomsten worden de volgende heikele thema's behandeld:
- bidden om ontferming
- woord en wederwoord
- bid, broeders en zusters, dat uw en mijn offer ...
Begeleiding: Bart Paepen

 

Proeven van Marcus 

Een literair en culinair moment
Het Marcus-evangelie is het kortste van de vier. Het leent zich om er verhalenderwijs mee om te gaan. CCV werkte een project uit waarin fragmenten uit dit evangelie afgewisseld worden met bijbelse culinaire gerechten. Een avondvullend programma voor wie in de parochie, de vereniging een 'ontmoetingsmoment met zin' wil organiseren. Voor deelnemers zorgt de aanvrager (minimum 25 en maximum 50 personen). Ook een geschikte zaal met uitgeruste keuken is een noodzaak. De aanbieders verzorgen de inhoud van de avond. Voor het culinaire worden samen afspraken gemaakt. Neem voor verdere vragen contact op CCV Antwerpen.


We werken aan een Eco-Kerk !
 

Ook parochies kunnen bijdragen aan een beter klimaat! Een goed beheer van het kerkgebouw, zuinige verlichting en verwarming in de parochiegebouwen, economisch gebruik van lokalen bij vergaderingen, is er niet alleen opgericht om een optimaal rendement te verkrijgen, maar het ondersteunt in brede zin de opbouw van een betere samenleving voor iedereen. Daarbij gaat erom als goede rentmeester te zorgen voor de Schepping en om het dienen van mensen en hele gemeenschappen die getroffen worden door de gevolgen van de klimaatveranderingen.
Wanneer jullie heel concreet willen bezinnen over de spiritualiteit die dit project draagt en over het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk als parochie bieden we aan de federatie die mogelijkheid door deze avond op aanvraag. Voor verdere vragen neem contact op met CCV Antwerpen.

 

website door: